Co je MiŠ

Máme problém. Vážný. Potenciálně v každé škole!

Šikana je závažná nemoc vztahů ve skupině. Vzniká v kterékoli trvalé skupině, stejně jako jakékoli jiné onemocnění. Pokud není léčena, trvale poškozuje jak vztahy mezi členy skupiny, tak i samotné aktéry - agresory, oběti i pasívní většinu; na těle i na duši.

Šikana postihuje každoročně ve větší či menší míře 40% (!) školních dětí. O většině případů se nikdy nedozvíme, protože všichni aktéři se přirozeně snaží šikanu skrývat, vytěsnit, popřít. Bohužel k popírání dochází často i u profesionálů -  ředitelů a pedagogů. Často slyšíme ve školách tvrzení “Žádný program proti šikaně nepotřebujeme. U nás ve škole šikana není!!!” Je to stejně hloupá věta jako “Žádný penicilin nepotřebujeme. U nás ve škole angína není!!!” Škole, která za poslední dva roky neřešila jediný případ šikany a nemá o tom relevantní záznamy, se obloukem vyhněte! Je to důležitější, než jestli mají ve třídě interaktivní tabuli, učí čtyři jazyky a po vyučování nabídnou zajímavý kroužek.

Pedagogové nejsou na vysokých školách připravováni rozpoznat projevy šikany, řešit prokázané případy, ale bohužel ani rozumět tomu, jaké principy a způsoby pedagogické práce působí preventivně proti vzniku šikany a které naopak šikanu katalyzují!

Systém podpory je nedostatečný. Střediska výchovné péče, které mají školám pomáhat se stabilizací skupin, kde došlo k závažnějším případům šikany (3-5 stupeň), nemají kapacitu na to, aby zvládli byť jediný závažnější případ v regionu. Průměrně je na 10.000 žáků alokován jeden psycholog/etoped, který se intervencí ve skupinách zasažených šikanou zabývá.

 

Cíle programu Minimalizace šikany

Program pro školy, který pomáhá zamezit šikaně a snižovat její následky

 • Změníme postoj pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Budou schopni zachytávat projevy šikany v nejnižších stádiích a budou se věnovat jejich vyřešení.
 • Zavedeme ve škole účinná pravidla a procesy, které působí preventivně. Naučíme žáky a třídní kolektivy sebeobraně proti projevům šikany
 • Naučíme školu, jak účinně postupovat při závažnější šikaně, kdy je potřeba týmové spolupráce a jde o čas. Vedení školy bude umět zodpovědně posoudit, kdy případ zvládne vlastními silami a kdy si již musí vyžádat externí odbornou pomoc. 

 

 

Struktura programu Minimalizace šikany

Účinný lék proti šikaně  ve školách

 • VZDĚLÁVÁNÍ
  Ideálně všichni pedagogové školy absolvují 54 hod kurz, kde se naučí:
  • posoudit, co je projev šikany a co není, rozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany
  • určit konkrétní stádium - závažnost šikany podle projevů
  • adekvátně zasáhnout, vyžádat si konkrétní podporu.

Vzdělávání kombinuje metody přednášky, prožitkové aktivity, tréninku konkrétních dovedností, sdílení osobních zkušeností, praktických úkolů v praxi. Vzdělání pro vedoucí pracovníky se mírně liší podle povahy role a odpovědnosti.

 • WORKSHOP
  Tvorba školního programu proti šikaně.
  • Tým širšího vedení zpracuje pod vedením zkušených lektorů školní strategii prevence šikany a akční plán účinných opatření, které škola plánuje zavést.

Workshop je jednodenní až dvoudenní.

 • KONZULTAČNÍ PODPORA
  Realizace změn a zavedení strategie do života školy.
  • Změna praxe školy - učitelé se učí zvládat konkrétní situace (např. běžné konflikty mezi žáky) jiným způsobem, zavádí se procesy diagnostiky vztahů ve skupině, sběru a toku informací, metody preventivní práce s třídními kolektivy, ošetření rizikových prostorů školy, zveřejnění nových pravidel apod.
  • Podporou zavádění změn je externí konzultant, který na školu pravidelně přijíždí a pomáhá prosazovat a usadit konkrétní změny.

Tato konzultační podpora trvá zpravidla 6-10 měsíců, konzultant přijíždí 1-2x měsíčně.

Kam dál?

Děkujeme našim partnerům, kteří nás podporují či podporovali:

Spolupracujeme s

Kontakt

AISIS, o.s., Floriánské nám. 103, 27201, Kladno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 312245818

IČ: 67798853, DIČ: CZ67798853

 

Renata Vordová - garantka lektorského týmu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Milan Kotík - manažer programu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 731191977
 
Zdeňka Andělová - vedoucí kanceláře - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 777020738