Informace o šikaně

Klima školy
Sociálněpsychologická proměnná, jež vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole, tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, případně zaměstnanci školy.

Součástí klimatu školy je například klima učitelského sboru, klima školních tříd, celkového prostředí školy atd.


Klima třídy

Sociálněpsychologická proměnná, představující dlouhodobější sociálně emocionální naladění, zobecněné postoje a vztahy, emocionální odpovědi žáků dané třídy na události ve třídě (včetně pedagogického působení učitelů). Rozlišuje se klima aktuální a klima preferované, které si žáci přejí. Klima třídy lze zjišťovat pomocí speciálních metod interakce učitel - žák.


Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) představují společně s Národním programem vzdělávání státní úroveń v systému kutikulárních dokumentů. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy - předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. RVP i ŠVP jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Více informací najdete na www.vuppraha.cz.


Skupinová dynamika

Psychologické síly a procesy působící v rámci malé skupiny (např. školní třídy), které určují sociologické rysy skupiny jako celku a ovlivňují chování jednotlivých členů skupiny.


Zdravá škola

Mezinárodní program podpory zdraví ve škole, rozvíjený za spolupráce Světové zdravotnické organizace, Evropské unie a Rady Evropy. Usiluje o vnitřní transformaci školy vycházející ze dvou principů – respektu k základním potřebám každého jednotlivce v kontextu širší komunity a otevřené komunikace a partnerství, které rozpracovává do řady konkrétních zásad. V ČR je gestorem Státní zdravotní ústav v Praze.

Doplnit

Zdroje:
1. Průcha, Jan, Pedagogický slovník / Průcha, Walterová, Mareš, 2. vydání, Praha, Portál, 1998
2. www.vuppraha.cz

Kam dál?

Kontakt

AISIS, o.s., Floriánské nám. 103, 27201, Kladno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 312245818

IČ: 67798853, DIČ: CZ67798853

 

Renata Vordová - garantka lektorského týmu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Milan Kotík - manažer programu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 731191977
 
Zdeňka Andělová - vedoucí kanceláře - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 777020738