Tiskové zprávy

Překvapivý výsledek nejnovějšího výzkumu na českých školách 

Nadace O2 a občanské sdružení Aisis zveřejnily výsledky nejnovějšího výzkumu fenoménu kyberšikany mezi českými dětmi, který mapoval situaci na školách v posledním půlroce. Výzkum ukázal, že 10% dětí se v posledních šesti měsících stalo obětí kyberšikany. Ukázal nízkou znalost tohoto pojmu mezi dětmi a zároveň jejich malý strach z kyberšikany. Potvrdil souvislost kyberšikany  s atmosférou a vztahy ve třídě a nízkou důvěru žáků se s tímto problémem svěřovat učiteli. Také vyvrátil zažitou představu anonymního agresora. 78% agresorů navštěvuje stejnou třídu nebo školu jako oběť.

Press kit s výsledky výzkumu

Prezentace z tiskové konference


 Výzkum proběhl v rámci projektu Minimalizace šikany, který od roku 2005 pomáhá školám v boji proti šikaně, a zaznamenal názory dětí ve věku 8 – 15 let. Výzkum byl kompletně financován Nadací O2.


Chtěli jsme zmapovat současnou situaci okolo kyberšikany,“ říká ředitelka Nadace O2 Ivana Šatrová. „Dá se předpokládat, že kyberšikana v budoucnosti dál poroste, tak jak porostou počítačové dovednosti dětí. A informace učitelů a přístup školy budou v tomto případě klíčové. Chceme proto školám pomáhat účinně se kyberšikaně postavit.“

 

Co je to kyberšikana:

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků (např. SMS  a MMS zpráv, videa, emailu, chatu nebo hanlivé webové stránky). Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

Výzkum ukázal, že 60% dětí pojem kyberšikana vůbec nezná nebo ne úplně správně rozumí tomu, co znamená. Také úloha školy u tohoto problému je zatím nedostatečná. Jen 19% dětí se o kyberšikaně dozvědělo ve škole a 8% se s ní svěřilo svému učiteli.

„Ukázalo se také, že děti sice považují kyberšikanu za nebezpečnou, ale osobně se jí příliš nebojí,“ říká manažerka projektu Minimalizace šikany Jana Udatná. „Většina dětí (69%), které nebyly kyberšikanovány, si myslí, že se jim něco takového stát nemůže. Je potřeba je na nebezpečnost kyberšikany více upozornit.“


Výzkum potvrdil souvislost kyberšikany s celkovým klimatem a vztahy ve třídě i s klasickou šikanou. Pro vznik kyberšikany (resp. šikany) je klíčové postavení dítěte ve třídě, tedy jak je v kolektivu spokojeno a kolik má kamarádů. Ukazuje se, že 8% dětí (což představuje 62 000 dětí v ČR) není ve své třídě spokojeno a 3% dětí (téměř 23 000 dětí v ČR) nemá ve třídě žádného kamaráda.

Výzkum se zaměřil i na zkušenost dětí s kyberšikanou učitelů. Více než polovina dětí již slyšela o případu kyberšikany učitele a 31% dětí někdy shlédlo video zesměšňující učitele. I tato čísla mají původ ve špatné atmosféře ve třídě a vzájemných vztazích mezi žáky a učitelem. 22% dětí bere natáčení učitele jako velkou zábavu a zadostiučinění, že to mohou učiteli vrátit.

„Celkové výsledky potvrzují, že školy potřebují více informací o tom, jak s kyberšikanou pracovat a jak se jí bránit. Proto v rámci projektu Minimalizace šikany chystáme materiály, které na jaře poputují na všechny základní školy v České republice. Ukáží učitelům jak s dětmi o kyberšikaně mluvit i jak zlepšit klima ve třídě tak, aby se tam oni i děti cítili co nejlépe,“ dodává na závěr Ivana Šatrová.

 

Další informace najdete:

Ivana Šatrová - ředitelka Nadace O2, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Udatná, manažerka projektu Minimalizace šikany, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 737 984 824

Kateřina Vágnerová, PR projektu Minimalizace šikany, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 731 452 982


www.minimalizacesikany.cz

 

Přílohy:


O Nadaci O2

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Dlouhodobým, promyšleným a systematickým dárcovstvím zdůrazňuje vstřícný postoj k našemu okolí a přijímání spoluzodpovědnosti za stav a vývoj společnosti.

Nadace O2 rozdělila na podporu neziskových projektů již více než 150 milionů korun. Aktivně bojuje proti šikaně na českých školách svým dlouhodobým projektem Minimalizace šikany. V roce 2007 se stala generálním partnerem sdružení Linka bezpečí, které pomáhá dětem v krizi.

Nadace O2 se stala jednou z prvních registrovaných firemních nadací v České republice a jedním z často užívaných modelů firemního dárcovství. Je členem Fóra dárců - Asociace nadací a v roce 2004 obdržela za systematické a promyšlené dárcovství hlavní cenu VIA BONA, která je veřejným uznáním za podporu obecně prospěšné činnosti. Společnost Telefónica O2 Czech Republic se také podílela na vzniku jedinečného filantropického nástroje DMS, takzvané Dárcovské SMS. Jde o unikátní, rychlý a transparentní způsob, kterým veřejnost může přispívat ve prospěch charitativních sbírek prostřednictvím mobilní technologie. Chcete-li přispět, můžete se zapojit zde: www.darcovskasms.cz.

V žebříčku TOP FIREMNÍ FILANTROP se společnost Telefónica O2 CR v roce 2008 umístila na 10. místě nejštědřejších firemních dárců dle absolutního objemu darovaných prostředků. Je zakládajícím členem klubu Donátor při Fóru dárců.

Program Minimalizace šikany obdržel v roce 2008 prestižní ocenění Via Bona za dlouhodobý přínos v boji proti šikaně na českých školách.

Nadace O2 a agentura Young & Rubicam Praha získaly za kampaň Minimalizace šikany ocenění Zlatá Effie 2008 za nejefektivnější sociální kampaň.

Pro měření svých filantropických aktivit používá mezinárodní metodiku LBG – Standard odpovědná firma.

www.nadaceo2.cz

www.minimalizacesikany.cz

Kam dál?

Kontakt

AISIS, o.s., Floriánské nám. 103, 27201, Kladno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 312245818

IČ: 67798853, DIČ: CZ67798853

 

Renata Vordová - garantka lektorského týmu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Milan Kotík - manažer programu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 731191977
 
Zdeňka Andělová - vedoucí kanceláře - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 777020738