Historie

2004

 • Firemní Nadace Eurotel, jejíž misí je zlepšovat život dětí v ČR, definuje téma školní šikany pro svůj příští projekt. Aisis oslovuje Nadaci Eurotel s nabídkou spolupráce, jejíž cílem bude vytvoření účinného systému prevence šikany pro české školy.

2005

 • Aisis uzavírá s Nadací Eurotel smlouvu o realizaci pilotního projektu.
 • V prvním roce byl vytvořen základní expertní tým a zpracována první verze metodiky.
 • Vzdělávací program absolvovali pedagogové prvních devíti škol.
 • Měření míry a závažnosti výskytu šikany ex-ante podle metodiky Et. Dr. M. Koláře.

2006

 • První vlna škol s podporou konzultantů mění zažitou praxi a preventivní strategie.
 • Přibrána druhá vlna osmi pilotních škol.
 • Celkem se programu v pilotní fázi účastnilo 17 pilotních škol/205 učitelů/111 tříd/2239 žáků.
 • Ex-post měření první vlny škol prokázalo snížení počtu šikanovaných dětí o 21%

2007

 • Byla dokončena metodika vzdělávacího kurzu “Minimalizace Šikany” a vyškolen tým deseti lektorů.
 • Vzdělávací program byl ověřen - přes 90% učitelů považuje po skončení vzdělávání šikanu za extrémně škodlivý jev a cítí se dostatečně kompetentní odhalovat a řešit počáteční stadia šikany.
 • 21.11.2007 proběhla Konference Minimalizace šikany v PS Parlamentu ČR - zahájen dialog mezi MŠMT, MV a MPSV ČR
 • Vznikla Iniciativa proti šikaně - neformální seskupení zástupců organizací a institucí, které usilují o účinné a systematické omezování výskytu šikany na školách.
 • Aisis spouští internetovou poradnu na www.minimalizacesikany.cz/poradna

2008

 • Aisis dále vyvíjí efektivnější podporu preventivních opatření pro školy.
 • Vydána publikace Minimalizace šikany
 • 25.9.2008 Telefónica O2 získala za projekt Minimalizace šikany hlavní cenu v soutěži Via Bona 2008, kterou uděluje Nadace Via ve spolupráci s americkou nadací Citigroup Foundation.

2009

 • Žáci škol projektu Minimalizace šikany sami tvoří kampaň Stop šikaně. Cílem je prostřednictvím mediálních sdělení (plakátů, audií a videí) o problému šikany diskutovat ve škole i s rodiči.
 • Program Minimalizace šikany realizuje Město Tábor pro dvě své školy, dále Města Olomouc a Zlín.

2010

 • Uveřejněny výsledky výzkumu Kyberšikana na českých školách (1004 respondentů)
 • Spuštěna mediální kampaň Školní rok bez kyberšikany (1,5 mil. letáků pro žáky, rodiče a učitele)
 • Aisis získal grant z Evropského sociálního fondu na celostátní projekt Minimalizace šikany s kapacitou systémově opečovat 120 škol. Zahájen mainstreaming programu.

2011

 • Vydána publikace Kyberšikana s pracovními materiály pro učitele, žáky a rodiče
 • Byly vydány praktické brožury a osvětové letáky na téma prevence kyberšikany pro žáky a rodiče
 • Vyškoleno dalších 10 lektorů pro potřeby celostátního projektu.
 • Žáci škol projektu Minimalizace šikany sami tvoří kampaň Stop kyberšikaně. Cílem je prostřednictvím mediálních sdělení (plakátů, audií a videí) o problému kyberšikany diskutovat ve škole i s rodiči.

2012

 • Do roku 2012 prošlo programem Minimalizace Šikany přes 120 škol, které se systematicky věnují budování zdravých vztahů, předcházení šikaně, včasnému zachytávání prvotních projevů šikany a jejich účinnému řešení.
 • Byl vytvořen animovaný film Skryté ostny šikanování, který společně s metodikou pro učitele tvoří další výukový materiál pro práci s dětmi ve třídě
 • Byla vydána brožura Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany. Seznamuje čtenáře s informacemi o tom, s jakými institucemi může škola spolupracovat v případě, kdy šikana vykazuje znaky trestního činu nebo přestupku.
 • Vydána publikace D. Čáp: “Šikana: mýty a realita”.

2013

 • Aisis pomáhá řadě škol podat žádosti o grant na jejich školní  preventivní programy.
 • Bylo realizováno 17 regionálních prezentací a “Ochutnávek programu Minimalizace šikany” pro školní preventisty
 • Byl realizován 120-ti hodinový vzdělávací program pro pracovníky Pedagogicko -psychologických poraden z celé ČR

2014

 • Aisis spouští celostátní projekt ESF OPVK “Dokážu to!”, jehož součástí je modul “Mentor Minimalizace šikany”.

2015

 • Byla vydána publikace “Bezpečné klima ve třídě” autorů Petra Hrouzka, Zdeny Markové a kol.
 • Projekt ESF OPVK "Dokážu to!" byl úspěšně dokončen, bylo vytrénováno 147 interních mentorů škol.

2016

 • Aisis realizuje program Minimalizace šikany v 5 Středních odborných školách a Odborných učilištích v Praze díky grantu z rozpočtu Hlavního města Prahy.

2017

 • Aisis získal grant z Nadace Open Society Fund na realizaci programu Minimalizace šikany v 5 základních školách, které pracují se sociálně vyloučenými dětmi
 • Projekt Aisisu - "Škola pro Všechny" získal ve výzvě č. 21 OPPR největší počet bodů ze všech sedmdesáti podaných projektů. Projekt si klade za cíl minimálně ve 20 školách prokazatelně snížit projevy netolerance, násilí a šikany a vybavit minimálně 400 pedagogů efektivními metodami práce s heterogenními skupinami s důrazem na zvyšování vzájemné tolerance. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Pól Růstu a je spolufinancován Evropskou unií. 

2018

 • Projektu "Škola pro Všechny", který byl podpořen z Operačního programu Praha - Pól Růstu a je spolufinancován Evropskou unií, se účastní 450 pedagogů z 32 pražských škol. Projekt má 5 klíčových aktivit - Minimalizace šikany, Úvod do mediace pro pedagogy, Tváří v tvář historii, Různorodost jako výhoda a Zahraniční stáže. Více o projektu: www.skolaprovsechny.cz
 • Dále jsme v programu Minimalizace šikany proškolili skupinu metodiků prevence z Ostravských škol, pedagogy ze 3 škol v Seredi na Slovensku a řadu dalších pedagogických pracovníků ze škol v Kutné Hoře, Rakovníku, Žatci, Brně, Přerově, Kladně, Frýdlantu, Velkých Hamrech.

2019

 • V rámci projektu Škola pro Všechny jsme proškolili 435 pedagogů v programu Minimalizace šikany. Vzdělávání proběhlo ve 22 skupinách = 66 dvoudenních modulů = 132 dní= 1056 hodin vzdělávání.
  20 škol realizovalo i následnou individuální podporu škole, celkem proběhlo 75 setkání, při kterých bylo školám poskytnuto téměř 400 hodin metodické a konzultační podpory.
 • Realizovali jsme další vzdělávání pro metodiky prevence z Ostravských škol a v dalších školách ve Středočeském kraji.

Kam dál?

Děkujeme našim partnerům, kteří nás podporují či podporovali:

Spolupracujeme s

Kontakt

AISIS, o.s., Floriánské nám. 103, 27201, Kladno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 312245818

IČ: 67798853, DIČ: CZ67798853

 

Renata Vordová - garantka lektorského týmu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Milan Kotík - manažer programu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 731191977
 
Zdeňka Andělová - vedoucí kanceláře - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 777020738