Historie

2004

 • Firemní Nadace Eurotel, jejíž misí je zlepšovat život dětí v ČR, definuje téma školní šikany pro svůj příští projekt. Aisis oslovuje Nadaci Eurotel s nabídkou spolupráce, jejíž cílem bude vytvoření účinného systému prevence šikany pro české školy.

2005

 • Aisis uzavírá s Nadací Eurotel smlouvu o realizaci pilotního projektu.
 • V prvním roce byl vytvořen základní expertní tým a zpracována první verze metodiky.
 • Vzdělávací program absolvovali pedagogové prvních devíti škol.
 • Měření míry a závažnosti výskytu šikany ex-ante podle metodiky Et. Dr. M. Koláře.

2006

 • První vlna škol s podporou konzultantů mění zažitou praxi a preventivní strategie.
 • Přibrána druhá vlna osmi pilotních škol.
 • Celkem se programu v pilotní fázi účastnilo 17 pilotních škol/205 učitelů/111 tříd/2239 žáků.
 • Ex-post měření první vlny škol prokázalo snížení počtu šikanovaných dětí o 21%

2007

 • Byla dokončena metodika vzdělávacího kurzu “Minimalizace Šikany” a vyškolen tým deseti lektorů.
 • Vzdělávací program byl ověřen - přes 90% učitelů považuje po skončení vzdělávání šikanu za extrémně škodlivý jev a cítí se dostatečně kompetentní odhalovat a řešit počáteční stadia šikany.
 • 21.11.2007 proběhla Konference Minimalizace šikany v PS parlamentu ČR - zahájen dialog mezi MŠMT, MV a MPSV ČR
 • Vznikla Iniciativa proti šikaně - neformální seskupení zástupců organizací a institucí, které usilují o účinné a systematické omezování výskytu šikany na školách.
 • Aisis spouští internetovou poradnu na www.minimalizacesikany.cz/poradna

2008

 • Aisis dále vyvíjí efektivnější podporu preventivních opatření pro školy.
 • Vydána publikace Minimalizace šikany
 • 25.9.2008 Telefónica O2 získala za projekt Minimalizace šikany hlavní cenu v soutěži Via Bona 2008, kterou uděluje Nadace Via ve spolupráci s americkou nadací Citigroup Foundation.

2009

 • Mediální kampaň Školní rok bez šikany - distribuce osvětových letáků na všechny základní školy v ČR
 • Žáci škol projektu Minimalizace šikany sami tvoří kampaň Stop šikaně. Cílem je prostřednictvím mediálních sdělení (plakátů, audií a videí) o problému šikany diskutovat ve škole i s rodiči.
 • Program Minimalizace šikany realizuje Město Tábor pro dvě své školy, dále Města Olomouc a Zlín.

2010

 • Uveřejněny výsledky výzkumu Kyberšikana na českých školách (1004 respondentů)
 • Spuštěna mediální kampaň Školní rok bez kyberšikany (1,5 mil. letáků pro žáky, rodiče a učitele)
 • Aisis získal grant z Evropského sociálního fondu na celostátní projekt Minimalizace šikany s kapacitou systémově opečovat 120 škol. Zahájen mainstreaming programu.

2011

 • Vydána publikace Kyberšikana s pracovními materiály pro učitele, žáky a rodiče
 • Byly vydány praktické brožury a osvětové letáky na téma prevence kyberšikany pro žáky a rodiče
 • Vyškoleno dalších 10 lektorů pro potřeby celostátního projektu.
 • Žáci škol projektu Minimalizace šikany sami tvoří kampaň Stop kyberšikaně. Cílem je prostřednictvím mediálních sdělení (plakátů, audií a videí) o problému kyberšikany diskutovat ve škole i s rodiči.

2012

 • Do roku 2012 prošlo programem Minimalizace Šikany přes 120 škol, které se systematicky věnují budování zdravých vztahů, předcházení šikaně, včasnému zachytávání prvotních projevů šikany a jejich účinnému řešení.
 • Byl vytvořen animovaný film Skryté ostny, který společně s metodikou pro učitele tvoří další výukový materiál pro práci s dětmi ve třídě
 • Byla vydána brožura Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany. Seznamuje čtenáře s informacemi o tom, s jakými institucemi může škola spolupracovat v případě, kdy šikana vykazuje znaky trestního činu nebo přestupku.
 • Vydána publikace D. Čáp: “Šikana: mýty a realita”.

2013

 • Aisis pomáhá řadě škol podat žádosti o grant na jejich školní  preventivní programy.
 • Bylo realizováno 17 regionálních prezentací a “Ochutnávek programu Minimalizace šikany” pro školní preventisty
 • Byl realizován 120-ti hodinový vzdělávací program pro pracovníky Pedagogicko -psychologických poraden z celé ČR

2014

 • Aisis spouští celostátní projekt ESF OPVK “Dokážu to!”, jehož součástí je modul “Mentor Minimalizace šikany”.

2015

 • Byla vydána publikace “Bezpečné klima ve třídě” autorů Petra Hrouzka, Zdeny Markové a kol.
 • Projekt ESF OPVK "Dokážu to!" byl úspěšně dokončen, bylo vytrénováno 147 interních mentorů škol.

2016

 • Aisis realizuje program Minimalizace šikany v 5 Středních odborných školách a Odborných učilištích v Praze díky grantu z rozpočtu Hlavního města Prahy.

2017

 • Aisis získal grant z Nadace Open Society Fund na realizaci programu Minimalizace šikany v 5 základních školách, které pracují se sociálně vyloučenými dětmi

Kam dál?

Děkujeme našim partnerům, kteří nás podporují či podporovali:

Spolupracujeme s

Kontakt

AISIS, o.s., Floriánské nám. 103, 27201, Kladno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 312245818

IČ: 67798853, DIČ: CZ67798853

 

Renata Vordová - garantka lektorského týmu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Milan Kotík - manažer programu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 731191977
 
Monika Puchelová - marketing a prodej vzdělávacích akcí - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 777335083
 
Zdeňka Andělová - koordinátorka vzdělávacích akcí - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 777020738