Otevřený kurz

Každý pedagog se ve své práci setkává s projevy šikany v dětských kolektivech.
Jen málokterý ale zvládá šikaně účinně předcházet a efektivně proti ní zasáhnout.
Dobrá pedagogická intuice na to nestačí....

 

Minimalizace šikany

otevřený kurz, akreditovaný MŠMT DVPP č.j.: MSMT-34553/2013-1-640

Rozsah: 54 hodin, 3 semináře á 18 hod. vzdělávání.

Forma: Kurz “Minimalizace šikany” je členěn do tří dvoudenních, na sebe navazujících seminářů. Vzdělávání kombinuje metody přednášky, prožitkové aktivity, tréninku konkrétních dovedností, sdílení osobních zkušeností a praktických úkolů.

 

Účastníci
● si osvojí dovednosti v oblasti tvorby bezpečného klimatu a práce s ním v souvislosti s prevencí šikany
● se naučí rozpoznat šikanu a její jednotlivá stádia ve vrstevnických skupinách
● pochopí proces šikany a naučí se, jak účinně zasáhnout v jednotlivých fázích tohoto procesu
● formou tréninku se naučí vést rozhovory s jednotlivými aktéry v procesu řešení šikany ve škole
● prožitkovou formou si ověří vnitřní fungování narušených vztahů ve skupině a vyzkoušejí si, jak efektivně cíleně pracovat se vztahy a se třídou jako dynamickou skupinou

Lektoři: : zkušení lektoři a konzultanti programu Minimalizace šikany - etopedi, psychologové a speciální pedagogové - odborníci pracující v oblasti pomáhajících profesí, kteří spolupracují se školami.

Přihlášky: on-line přihlašovací formulář najdete zde

Termín pro přihlášení: nejpozději do 15. 10. 2015

 

Termíny: 19.-20. listopadu 2015,
14. - 15. ledna 2016,
17. - 18. března 2016. (vždy čt-pá)
začátek v 10:00 hod první den, konec druhý den v 17:00 hod

 

Podmínky absolvování: aktivní účast, minimálně 80% času. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného programu DVPP.

Místo konání: Praha, Brno, dostupné z MHD (místo bude upřesněno podle přihlášených účastníků)

Cena: 9.000,- Kč/úč. za celý seminář.
Lze se přihlásit jen na celý seminář - sérii tří vzdělávacích modulů.


Cena zahrnuje náklady na organizaci a realizaci semináře (pronájem a přípravu vzdělávacích prostor, informační servis účastníkům, přípravu pomůcek, techniky, spotřební materiál, lektorné, drobné občerstvení během akce),
Cena nezahrnuje osobní náklady účastníků (doprava, ubytování a celodenní strava).

Chcete se ještě na něco zeptat? Napište nám!
Veronika Černá - organizace kurzu
Renata Vordová - obsah kurzu

Objednat program

 

Kam dál?