Vzdělávací akce

Minimalizace šikany

otevřený kurz, akreditovaný MŠMT DVPP č.j.: MSMT-34553/2013-1-640

Rozsah: 54 hodin, 3 semináře á 18 hod. vzdělávání.

Forma: Kurz “Minimalizace šikany” je členěn do tří dvoudenních, na sebe navazujících seminářů. Vzdělávání kombinuje metody přednášky, prožitkové aktivity, tréninku konkrétních dovedností, sdílení osobních zkušeností a praktických úkolů.

 

Účastníci
● si osvojí dovednosti v oblasti tvorby bezpečného klimatu a práce s ním v souvislosti s prevencí šikany
● se naučí rozpoznat šikanu a její jednotlivá stádia ve vrstevnických skupinách
● pochopí proces šikany a naučí se, jak účinně zasáhnout v jednotlivých fázích tohoto procesu
● formou tréninku se naučí vést rozhovory s jednotlivými aktéry v procesu řešení šikany ve škole
● prožitkovou formou si ověří vnitřní fungování narušených vztahů ve skupině a vyzkoušejí si, jak efektivně cíleně pracovat se vztahy a se třídou jako dynamickou skupinou

Lektoři: : zkušení lektoři a konzultanti programu Minimalizace šikany - etopedi, psychologové a speciální pedagogové - odborníci pracující v oblasti pomáhajících profesí, kteří spolupracují se školami.

Přihlášky: on-line přihlašovací formulář najdete zde

Termín pro přihlášení: nejpozději do 15. 10. 2015

 

Termíny: 19.-20. listopadu 2015,
14. - 15. ledna 2016,
17. - 18. března 2016. (vždy čt-pá)
začátek v 10:00 hod první den, konec druhý den v 17:00 hod

 

Podmínky absolvování: aktivní účast, minimálně 80% času. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného programu DVPP.

Místo konání: Praha, Brno, dostupné z MHD (místo bude upřesněno podle přihlášených účastníků)

Cena: 9.000,- Kč/úč. za celý seminář.
Lze se přihlásit jen na celý seminář - sérii tří vzdělávacích modulů.


Cena zahrnuje náklady na organizaci a realizaci semináře (pronájem a přípravu vzdělávacích prostor, informační servis účastníkům, přípravu pomůcek, techniky, spotřební materiál, lektorné, drobné občerstvení během akce),
Cena nezahrnuje osobní náklady účastníků (doprava, ubytování a celodenní strava).

Chcete se ještě na něco zeptat? Napište nám!
Veronika Černá - organizace kurzu
Renata Vordová - obsah kurzu

Objednat program

 

Ochutnávka programu “Minimalizace šikany”

Rozsah: 3-5 hod

Forma: ve vaší škole,

Účastníci: MŠ, ZŠ, SŠ, pro 2-5 členů vedení školy; minimálně zástupci třech škol, vhodné i pro zástupce zřizovatele

Metodika: prezentace s ukázkou činnosti, diskuse

Cena: ZDARMA

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program “Minimalizace šikany” pro školy

Program MIŠ pro školy je implementační, tzn. že jeho ambicí je nejen kvalitně vzdělat pedagogy, ale dosáhnout výrazných pozitivních změn v praxi školy. Program je složen ze tří základních částí a je nabízen jako ucelený systém; ve výjimečných odůvodněných případech lze realizovat jeho jednotlivé komponenty:

 

 • 01VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle: Účastníci se naučí

   • jak cíleně budovat bezpečné klima.
   • posoudit, co je projev šikany a co není, porozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany
   • určit konkrétní stádium a posoudit závažnost šikany podle projevů
   • adekvátně zasáhnout, vyžádat si konkrétní podporu.

Rozsah: 54 hod

Forma: výjezdní, 3x2 dny

Určeno: pedagogům - celý sbor školy

Metodika: Vzdělávání kombinuje metody přednášky, prožitkové aktivity, tréninku konkrétních dovedností, sdílení osobních zkušeností, praktických úkolů v praxi.

Poznámka: Vzdělání pro vedoucí pracovníky se mírně liší obsahem i formou od vzdělávání pedagogů

 

 • 02WORKSHOP - Tvorba školního programu proti šikaně.

Cíl: Na základě zjištění ze vzdělávacího programu nastavit v týmu konkrétní školy Strategii prevence šikany a akční plán účinných opatření. Posoudit účelnost a užitečnost takových opatření.  

Rozsah: 6 - 20 hod - podle cílů, stavu preventivních strategií školy, počtu účastníků,.. atd. Workshop je jednodenní až dvoudenní.

Forma: doporučujeme výjezdní

Určeno: tým širšího vedení školy - ředitel, ZŘ, metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, zástupci metodických kabinetů, koordinátor ŠVP,...

Metodika: facilitovaný workshop, konzultace

 

 • 03KONZULTAČNÍ PODPORA REALIZACE změn a zavedení strategie do života školy

Cíl: Změna praxe školy, např. učitelé se učí zvládat konkrétní situace (např. běžné konflikty mezi žáky) jiným způsobem, zavádí se procesy diagnostiky vztahů ve skupině, sběru a toku informací, metody preventivní práce s třídními kolektivy, ošetření rizikových prostorů školy, zveřejnění nových pravidel apod. Podporou zavádění změn je externí konzultant, který na školu pravidelně přijíždí a pomáhá prosazovat a usadit konkrétní změny.

Rozsah: 4-12 konzultací během 6-10 měsíců

Forma: ½ - 1 denní návštěva konzultanta na škole

Určeno: konkrétním pedagogům, celému sboru nebo členům vedení - podle konkrétního charakteru zaváděné změny

Metodika: konzultace, supervize, mentorink, kaučink, facilitace, přednáška

 

CENA částí 1-3: Cena se odvíjí od velikosti sboru, rozsahu realizované podpory v kroku 2. a 3. programu, zvolené formy, ad. Na požádání se vás vyptáme na podrobnosti a zkalkulujeme vám konkrétní nabídku.

Orientačně lze program realizovat za 80.000,- až 160.000,- Kč za celý program pro jednu školu.

Program je vhodné rozdělit do dvou až tří let, čímž se rovněž dělí náklady mezi více rozpočtových období.

Rovněž poradíme možnosti a pomůžeme na program získat finance z grantů nebo jinak.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seminář na vybraná témata z programu Minimalizace šikany

Příklady témat:

 

 • Metody a aktivity k budování zdravého a sociálně bezpečného klimatu třídy
 • Fenomén Kyberšikana
 • Pedagogická diagnostika vztahů ve třídě
 • Pozorování, popisná zpětná vazba
 • Nekonfliktní komunikace pro učitele
 • Přehled stádií šikany, znaky a jejich poznávání
 • Postup řešení případu šikany

 

Cíl: Získat přehled, orientaci ve specifickém tématu cíleného budování dobrých vztahů a bezpečného sociálního klimatu ve školní třídě, školní šikana - prevence a intervence

Rozsah: jednodenní, 6-8 hod

Forma: seminář, 8 - 25 účastníků

Určeno: konkrétním pedagogům, celému sboru nebo členům vedení - podle konkrétního tématu a zacílení

Metodika: podle cíle: přednáška, workshop, trénink - nácvik, diskuse, kazuistika

Cena:Cena bude kalkulována pro konkrétní případ - např. pro skupinu 20 účastníků, vedeno jedním lektorem, v prostorách školy cca 9.000,- Kč

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Skryté ostny šikanování - výukový film pro třídu

Cíl: Diskuse se žáky o rozdílech mezi námi na základě sledování a práce s výukovým filmem. Vhodné pro třídní kolektivy 9 až 16 let věku.

Rozsah: půldenní, 4 hod

Forma: seminář, 8 - 25 účastníků

Určeno: třídním učitelům, učitelům OSV,  etiky, školním preventistům,...

Metodika: rozbor filmu, diskuse, prožitkové aktivity. Součástí je i on-line přístup k filmu, popř. jeho nahrání na elektronické médium (flash disk).

Cena: 4.900,- Kč pro skupinu do 25 účastníků

  Spustit ukázku   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kam dál?

Kontakt

AISIS, o.s., Floriánské nám. 103, 27201, Kladno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 312245818

IČ: 67798853, DIČ: CZ67798853

 

Renata Vordová - garantka lektorského týmu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Milan Kotík - manažer programu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 731191977