Vzdělávací akce

Ochutnávka programu Minimalizace šikany

Rozsah: 3-5 hod

Forma: ve vaší škole,

Účastníci: MŠ, ZŠ, SŠ, pro 2-5 členů vedení školy; minimálně zástupci třech škol, vhodné i pro zástupce zřizovatele

Metodika: prezentace s ukázkou činnosti, diskuse

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Minimalizace šikany pro školy

Program Minimalizace šikany (MIŠ) pro školy je implementační, tzn. že jeho ambicí je nejen kvalitně vzdělat pedagogy, ale dosáhnout výrazných pozitivních změn v praxi školy. Program je složen ze tří základních částí a je nabízen jako ucelený systém; ve výjimečných odůvodněných případech lze realizovat jeho jednotlivé komponenty.

Účastníci programu

● si osvojí dovednosti v oblasti tvorby bezpečného klimatu a práce s ním v souvislosti s prevencí šikany
● se naučí rozpoznat šikanu a její jednotlivá stádia ve vrstevnických skupinách
● pochopí proces šikany a naučí se, jak účinně zasáhnout v jednotlivých fázích tohoto procesu
● formou tréninku se naučí vést rozhovory s jednotlivými aktéry v procesu řešení šikany ve škole
● prožitkovou formou si ověří vnitřní fungování narušených vztahů ve skupině a vyzkoušejí si, jak efektivně cíleně pracovat se vztahy a se třídou jako dynamickou skupinou

Lektoři: : zkušení lektoři a konzultanti programu Minimalizace šikany - etopedi, psychologové a speciální pedagogové - odborníci pracující v oblasti pomáhajících profesí, kteří spolupracují se školami.

 

Komponenty programu

 

 • 01VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle: Účastníci se naučí

   • jak cíleně budovat bezpečné klima.
   • posoudit, co je projev šikany a co není, porozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany
   • určit konkrétní stádium a posoudit závažnost šikany podle projevů
   • adekvátně zasáhnout, vyžádat si konkrétní podporu.

Rozsah: 3x2 dny (48) hod

Určeno: pedagogům - celý sbor školy nebo jeho část

Metodika: Vzdělávání kombinuje metody přednášky, prožitkové aktivity, tréninku konkrétních dovedností, sdílení osobních zkušeností, praktických úkolů v praxi.

Poznámka: Vzdělání pro vedoucí pracovníky se mírně liší obsahem i formou od vzdělávání pedagogů

 

 • 02WORKSHOP - Tvorba školního programu proti šikaně.

Cíl: Na základě zjištění ze vzdělávacího programu nastavit v týmu konkrétní školy Strategii prevence šikany a akční plán účinných opatření. Posoudit účelnost a užitečnost takových opatření.  

Rozsah: 6 - 20 hod - podle cílů, stavu preventivních strategií školy, počtu účastníků,.. atd. Workshop je jednodenní až dvoudenní.

Forma: doporučujeme výjezdní

Určeno: tým širšího vedení školy - ředitel, ZŘ, metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, zástupci metodických kabinetů, koordinátor ŠVP,...

Metodika: facilitovaný workshop, konzultace

 

 • 03KONZULTAČNÍ PODPORA REALIZACE změn a zavedení strategie do života školy

Cíl: Změna praxe školy, např. učitelé se učí zvládat konkrétní situace (např. běžné konflikty mezi žáky) jiným způsobem, zavádí se procesy diagnostiky vztahů ve skupině, sběru a toku informací, metody preventivní práce s třídními kolektivy, ošetření rizikových prostorů školy, zveřejnění nových pravidel apod. Podporou zavádění změn je externí konzultant, který na školu pravidelně přijíždí a pomáhá prosazovat a usadit konkrétní změny.

Rozsah: 4-12 konzultací během 6-10 měsíců

Forma: ½ - 1 denní návštěva konzultanta na škole

Určeno: konkrétním pedagogům, celému sboru nebo členům vedení - podle konkrétního charakteru zaváděné změny

Metodika: konzultace, supervize, mentorink, kaučink, facilitace, přednáška

 

CENA částí 1-3: Cena se odvíjí od velikosti sboru, rozsahu realizované podpory v kroku 2. a 3. programu, zvolené formy, ad. Na požádání se vás vyptáme na podrobnosti a zkalkulujeme vám konkrétní nabídku.

Rovněž poradíme možnosti a pomůžeme na program získat finance z grantů nebo jinak.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Skryté ostny šikanování - výukový film pro třídu

Cíl: Diskuse se žáky o rozdílech mezi námi na základě sledování a práce s výukovým filmem. Vhodné pro třídní kolektivy 9 až 16 let věku.

Rozsah: půldenní, 4 hod

Forma: seminář, 8 - 25 účastníků

Určeno: třídním učitelům, učitelům OSV,  etiky, školním preventistům,...

Metodika: rozbor filmu, diskuse, prožitkové aktivity. Součástí je i on-line přístup k filmu, popř. jeho nahrání na elektronické médium (flash disk).

Cena: 4.900,- Kč pro skupinu do 25 účastníků

  Spustit ukázku   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kam dál?

Kontakt

AISIS, o.s., Floriánské nám. 103, 27201, Kladno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 312245818

IČ: 67798853, DIČ: CZ67798853

 

Renata Vordová - garantka lektorského týmu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Milan Kotík - manažer programu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 731191977
 
Zdeňka Andělová - vedoucí kanceláře - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 777020738