Reference

Zapojení do projektu nám pomohlo zlepšovat se v oblastech, které jsou pro naši školu důležité a pro další rozvoj efektivnější. Posunuli jsme se v oblasti teoretické a díky tomu umíme lépe vyhodnocovat signály v kolektivech. Vylepšili jsme vnitřní směrnici tak, aby nám byla praktickým pomocníkem a rádcem, ne jen splněným úkolem. Velmi se nám osvědčilo vytvoření krizového plánu, takové kuchařky co a jak dělat. Celý program můžeme hodnotit velmi kladně a rozhodně ho doporučit dalším školám. Otevřel nám oči a další prostor k práci.
Mgr. Ivana Vanišová

ředitelka školy, ZŠ Palmovka, Praha

Program hodnotíme jako nesmírně přínosný a určitě by ho měla absolvovat každá škola. Poté by nemuselo docházet k tolika případům neřešení nebo nesprávného řešení šikany. Díky MIŠ jsme se posunuli o velký krok dopředu, udržujeme si dobré klima školy, máme nastavené nové funkční mechanismy. Pro pedagogický sbor se stala setkávání MIŠ pravidelným teambuildingem, kdy nám na konci bylo líto, že už program končí.
Výborná koncepce, návaznost, hloubka tématu, emocionální sinusoidy, prožitek, kvalitní lektoři, zpětná vazba, individuální podpora – nám pomohly zbavit se obavy z nesprávného řešení šikany.
Mgr. Eva Smažíková

ředitelka školy, ZŠ Ohradní Praha

Program Minimalizace šikany přinesl škole celkové zlepšení situace po „covidu“ . Zlepšilo se klima školy, které bylo špatné, více se objevovaly znaky šikany, děti spolu přestaly mluvit, začaly se proti sobě hodně vyhraňovat, měly problém s vymezením hranic, dodržováním dohod atd.
Mgr. Blanka Medková

metodička prevence, ZŠ Úprkova, Hradec Králové

Nejlepší na programu Minimalizace šikany byly zážitkové aktivity. Slyšel jsem a četl jsem toho o šikaně už hodně, ale až při hraní a následném rozboru aktivit jsem si v plné míře uvědomil, jak komplexním a hrozivým problémem šikana je.
Nejděsivější pro mě bylo zjištění, jak snadno může učitel šikanu podporovat, byť nepřímo a s dobrými úmysly. Myslím, že jsem nyní mnohem vnímavější na různé projevy chování, které u žáků (a mnohdy i u učitelů) pozoruji, a dívám se na ně jinou perspektivou. Program bych doporučil nejen těm, kteří se zajímají o problematiku šikany, ale i všem, které zajímá dynamika školní třídy a způsoby, jak ji pozitivně ovlivňovat.
Ing. Martin Kučera

zástupce ředitelky školy, Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, SOŠ Praha 2 Resslova

Z pozice ředitele školy vnímám pozitivně posun v profesionalitě sboru v oblasti budování zdravých a bezpečných vztahů mezi žáky ve škole, ve zvýšené citlivosti sboru k projevům “nemocného“ chování mezi dětmi, ve schopnosti pedagogů event. šikanu rozpoznat, pojmenovat a adekvátně řešit. K významným přidaným hodnotám projektu patří nastavení a usazení preventivního systému práce školy, posílení kvality týmové spolupráce sboru v rámci vícedenních vzdělávacích modulů a dalších aktivit a spokojenost účastníků vzdělávání s kvalitou programu i lektorů.
Mgr. Libor Tománek

ředitel, ZŠ Brno Antonínská

Vzhledem k tomu, že přibývá různého rizikového chování ve školách včetně vzájemného ubližování až šikany, považuji MIŠ na tomto poli za program, do kterého stojí za to investovat čas a úsilí. Myslím, že může pedagogy posunout i v dalších dovednostech, než je řešení šikany, účastník má totiž čas přemýšlet nad svými komunikačními dovednostmi, posiluje empatii a zároveň vlastní odolnost, která je třeba, aby člověk nebyl zaskočen, když se setká s nečekaným násilím mezi žáky.
Pro mě osobně, bylo velmi nosné ucelení všech poznatků o šikaně, které jsem nasbírala a MIŠ mi pomohla si je uspořádat. V praxi se často vracím k materiálům, které jsou dobře zpracované a znovu mi připomínají podstatné zásady při šetření šikany.
Mgr. Hana Žampachová

psycholog, metodik prevence , PPP pro Prahu 10

Mám ráda typ kurzu, při kterém si účastníci přicházejí na spoustu věcí sami, při kterých jsou využívány prvky zážitkové pedagogiky. Emoce mají v našem životě podstatnou roli, vlastní prožitek důležitou roli. Na kurzu jsem si uvědomila, že ne každý předseda třídy je kladným vzorem. Že každé hodnocení může být velmi subjektivní a je důležité vtáhnout do spolupráce další kolegy. Souhlasím s názorem, že je zapotřebí proškolovat celé pedagogické sbory.
Mgr. Dita Kosová

krajská školská koordinátorka prevence, Hradec Králové

Na MiŠ stále ráda vzpomínám a často se v praxi vracím k věcem, které jsme na semináři řešili. Moc se mi líbila forma i obsah seminářů, rozložení do tematických bloků, propojení předkládaných informací s praxí, možnost vyzkoušet si různé techniky a také rozhovory s jednotlivými „aktéry“.
Mgr. Kristýna Kubějová

speciální pedagog, SVP Domek Zlín

Účast na programu MIŠ považuji za velmi užitečnou, protože tato vzdělávací akce prohloubila mé odborné dovednosti v dané problematice, a to zejména z praktického hlediska. Teoretické znalosti jsou vhodně doplňovány interaktivními aktivitami, při kterých dochází k lepšímu uvědomění si získávaných informací. Názorné promítání filmů a jejich následný rozbor taktéž představují efektivní způsob osvojování si jednotlivých znalostí.
Mgr. Lukáš Nálevka

metodik prevence, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, pracoviště PPP Jičín