Skryté ostny šikanování – výukový film pro třídu

Cíl: Diskuse se žáky o rozdílech mezi námi na základě sledování a práce s výukovým filmem. Vhodné pro třídní kolektivy 9 až 16 let věku.

Rozsah: půldenní, 4 hod

Forma: seminář, 8 – 25 účastníků

Určeno: třídním učitelům, učitelům OSV, etiky, školním preventistům,…

Metodika: rozbor filmu, diskuse, prožitkové aktivity. Součástí je i on-line přístup k filmu, popř. jeho nahrání na elektronické médium (flash disk).

Cena: 4.900,- Kč pro skupinu do 25 účastníků

Ukázka filmu:


Objednávka programu:

Kontaktní formulář