Co má škola dělat při podezření na šikanu?

Šikana může být na každé škole. I na té vaší.

Pokud připustíte, že toto tvrzení je pravdivé, udělali jste první krok k tomu šikanu včas rozpoznat a účinně ji řešit. Můžete také udělat mnoho pro to, aby riziko jejího výskytu na vaší škole bylo co nejmenší.

Jak šikaně předcházet?

  • Nastavte pravidla.
  • Mluvte s žáky o vztazích.
  • Pozorujte co se ve třídě děje.
  • Podporujte pozitivní klima.
  • Vytipujte riziková místa ve škole.
  • Pracujte s potencionálními oběťmi.
  • Tlumte agresivní sklony možných agresorů.
  • Spolupracujte s rodiči.
  • Informujte se s kolegy.

Žádný z těchto kroků vám nezaručí, že se šikana ve vaší třídě nevyskytne. Ale pravděpodobnost jejího výskytu se snižuje a navíc se vám snadněji podaří podchytit ji už v jejich počátcích, kdy je její řešení snadnější. V dalších článcích se dozvíte podrobněji jak šikanu poznat, jak postupovat při jejím řešení a čeho se vyvarovat.