Podcast Šikana

Poslechněte si nový podcast Českého rozhlasu Šikana, na kterém jsme expertně spolupracovali

Minimalizace šikany

Program, který pomáhá školám snižovat četnost i závažnost projevů šikanování.

Systémový přístup

Do celé školy zavádíme postupy, které předcházejí, zachytávají a řeší projevy úmyslného ubližování.

Učitel - profesionál

Zvyšujeme kompetence učitele pro vytváření zdravých vztahů a intervenci při zachycení projevu šikaně.

Otestujte se

Nástroj Vám umožní porovnat své znalosti s absolventy programu MiŠ a lépe tak Vám a Vaší škole posoudit, jestli je pro Vás program vhodný.

Novinky

OTVÍRÁME NOVÝ KURZ MINIMALIZACE ŠIKANY

OTVÍRÁME NOVÝ KURZ MINIMALIZACE ŠIKANY

25 vyučujících z celé ČR právě ukončilo 56hodinový kurz Minimalizace šikany -- a my už připravujeme další, který startuje v září 2024. Účastníci a účastnice končícího kurzu se pod vedení našich expertů na šikanu Jarmily Kubáňkové a Jana Žufníčka dozvěděli to, jak...

Desatero proti šikaně

Desatero proti šikaně

„Když se to děje a ty se netěšíš do školy, ráno tě bolí břicho a chceš se zahrabat někam hodně hluboko, je to v první řadě signál, že bys to měl někomu říct. Svěřit se...“ V rámci podcastu Českého rozhlasu Šikana vzniklo i Desatero proti šikaně, které mohou využít...

Nabídka MiŠ

Program Minimalizace šikany pro školy

Program Minimalizace šikany (MIŠ) pro školy je implementační, tzn. že jeho ambicí je nejen kvalitně vzdělat pedagogy, ale dosáhnout výrazných pozitivních změn v praxi školy.
Program je složen ze tří základních částí a je nabízen jako ucelený systém; ve výjimečných odůvodněných případech lze realizovat jeho jednotlivé komponenty.

Skryté ostny šikanování - výukový film

Cíl: Diskuse se žáky o rozdílech mezi námi na základě sledování a práce s výukovým filmem. Vhodné pro třídní kolektivy 9 až 16 let věku.
Rozsah: půldenní, 4 hod
Forma: seminář, 8 – 25 účastníků
Určeno: třídním učitelům, učitelům OSV, etiky, školním preventistům,…

O šikaně

u u
Co je šikana
Kyberšikana
Příběhy šikany

Co je šikana

Šikana je vědomé, zpravidla opakované ubližování, kdy se oběť není schopna ubránit…

Šikana je závažná nemoc vztahů ve skupině. Vzniká v kterékoli trvalé skupině, stejně jakékoli jiné onemocnění. Pokud není léčena, trvale poškozuje jak vztahy mezi členy skupiny, tak i samotné aktéry – agresory, oběti i pasivní většinu; na těle i na duši.
Šikana postihuje každoročně ve větší či menší míře 40 % (!) školních dětí. O většině případů se nikdy nedozvíme, protože všichni aktéři se přirozeně snaží šikanu skrývat, vytěsnit, popřít. Bohužel k popírání dochází často i profesionálů –  ředitelů a pedagogů. Často slyšíme ve školách tvrzení „Žádný program proti šikaně nepotřebujeme. U nás ve škole šikana není!!!” Je to stejně hloupá věta jako: „Žádný lék nepotřebujeme. U nás ve škole chřipka není!!!” Škole, která za poslední dva roky neřešila jediný případ šikany a nemá o tom relevantní záznamy, se obloukem vyhněte! Je to důležitější, než jestli mají ve třídě interaktivní tabuli, učí čtyři jazyky a po vyučování nabídnou zajímavý kroužek.

Kyberšikana

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit. 

Kyberšikana je například:

 • hanlivé a urážlivé zprávy prostřednictvím SMS, e-mailu, chatu, internetu
  nebo na soc. sítích
 • zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo
  vyvěšené na webové stránce
 • webové stránky, blogy s cílem zesměšnit někoho
 • obtěžování prostřednictvím CHATU, WHATSAPU, telefonováním
 • zesměšňování prostřednictvím sociálních sítí
 • zneužití identity oběti rozesíláním různých zpráv jejím jménem

Příběhy šikany

Chceme-li se zabývat problematikou šikany, je nutné si na samém začátku říct, co to šikana vlastně je a jak se pozná. Nabízíme několik ukázkových příběhů a modelových situací šikany. Na konkrétních případech je vidět, jak složitou práci mají odborníci, kteří šikanu odhalí a následně řeší.

Potřebuji pomoc

116000

VOLEJTE NONSTOP ZDARMA

Pro větší dostupnost poradenství v případech školní šikany dětí realizujeme Poradnu Minimalizace šikany ve spolupráci s neziskovou organizací Cesta z krize, z. ú. na krizovém non-stop čísle 116 000

Ptejte se, pokud se šikana týká přímo vás, nebo chcete pomoci někomu jinému. Poradna je k dispozici dětem i dospělým. Bojíte se o šikaně mluvit? Nevíte s kým?

Poradna Minimalizace šikany je k dispozici ve všech fázích problému:

 • něco se vám děje a bojíte se o tom mluvit
 • zatím o tom nikdo neví, rozhodujete se, co s tím
 • jste ten, kdo by chtěl něco udělat a neví přesně co a jak
 • už jste něco podnikli a chcete zkonzultovat postup
 • instituce už šikanu řešila, ale nejste spokojeni s výsledkem

Poradnu využijte, pokud Vám nebo Vašemu dítěti, Vašemu žákovi či studentovi, kamarádovi, spolužákovi, kolegovi, příbuznému či jinému blízkému někdo UBLIŽUJE, je ponižován a neví si rady.

Reference účastníků