Struktura programu Minimalizace šikany

Účinný lék proti šikaně ve školách.

VZDĚLÁVÁNÍ

Ideálně všichni pedagogové školy absolvují 54 hod kurz, kde se naučí:

  • posoudit, co je projev šikany a co není, rozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany
  • určit konkrétní stádium – závažnost šikany podle projevů
  • adekvátně zasáhnout, vyžádat si konkrétní podporu.

Vzdělávání kombinuje metody přednášky, prožitkové aktivity, tréninku konkrétních dovedností, sdílení osobních zkušeností, praktických úkolů v praxi. Vzdělání pro vedoucí pracovníky se mírně liší podle povahy role a odpovědnosti.

WORKSHOP

Tvorba školního programu proti šikaně.

  • Tým širšího vedení zpracuje pod vedením zkušených lektorů školní strategii prevence šikany a akční plán účinných opatření, které škola plánuje zavést.

Workshop je jednodenní až dvoudenní.

KONZULTAČNÍ PODPORA

Realizace změn a zavedení strategie do života školy.

  • Změna praxe školy – učitelé se učí zvládat konkrétní situace (např. běžné konflikty mezi žáky) jiným způsobem, zavádí se procesy diagnostiky vztahů ve skupině, sběru a toku informací, metody preventivní práce s třídními kolektivy, ošetření rizikových prostorů školy, zveřejnění nových pravidel apod.
  • Podporou zavádění změn je externí konzultant, který na školu pravidelně přijíždí a pomáhá prosazovat a usadit konkrétní změny.

Tato konzultační podpora trvá zpravidla 6-10 měsíců, konzultant přijíždí 1-2x měsíčně.