Příběhy šikany

TOVÁRNÍK

Při objasňování jednoho nevinně působícího poranění zaviněného nešikovností se náhodně objevily podezřelé okolnosti. Nápadný byl především strach a celkové napětí. Nový žák, který přišel z jiné školy, se prořekl, že se nejedná o nehodu. Při dalším vyšetřování...

PROŽILA JSEM SI ŠIKANU NA VLASTNÍ KŮŽI

Výpověď šestnáctileté studentky Se šikanou jsem se poprvé setkala po nástupu na gymnázium. Nastupovala jsem z páté třídy, takže jsem ještě neměla dostatek zkušeností s různými typy lidí. Se mnou do třídy bohužel nastoupila i jedna dívka, zhýčkané dítě bohatých rodičů....

DÍVAL SE VŽDY ZPOVZDÁLÍ

Sedmák Jirka pochází z velmi dobře situované rodiny, k dispozici má vždy poměrně velkou částku peněz jako kapesné. Na co je používá,to jeho rodiče nekontrolují. Je inteligentní, dobře se učí, učitelům je sympatický a dokáže s nimi bez problému komunikovat. Ve třídě se...

BYLA JSEM PRO NĚ MOR

Příběh dívky, která zažila šikanu na vlastní kůži První dva roky na základní škole se mně stávaly drobnosti, které nejdříve ani nestály za zmínku. Třeba vyhozený sešit do koše a aktovka, která byla pravidelně naplněna odpadky z pozůstatků svačin dvou mých spolužaček....

VOLÁNÍ O POMOC

Mnoho lidí se domnívá, že šikanováním se označuje pouze nejbrutálnější fyzické násilí. Tomuto zkreslení podléhají často i všichni přímí i nepřímí účastníci šikany. Rozeznat škádlení od šikany je těžké a někdy je mezi tím jen tenká hrana. O tom svědčí následující...

JIRKA A TOMÁŠ

Jirka byl žákem čtvrté třídy. Celé tři roky školní docházky patřil mezi průměrné žáky, ničím se od nich výrazně nelišil, do školy chodil rád a se spolužáky trávil i volná odpoledne. Ve čtvrté třídě se ale něco změnilo. Již od října měl slabší prospěch, aktivit se...

ŠIKANA NEBO ŠKÁDLENÍ – JARUŠKA

Čtvrťačka Jaruška patří mezi nejoblíbenější žačky. V listopadu do třídy nastoupila Karolína a hned od počátku se snažila získat pozici Jarušky. Pomlouvala Jarušku před děvčaty i chlapci, že její rodina je nějaká divná, že viděla Jarušku jak krade v obchodě. Jaruška...

ŠIKANA NEBO ŠKÁDLENÍ – ADÉLA

Adéla je dívka z osmé třídy. Pocházející z úplné rodiny žijící průměrným životem. I její pozice ve třídě byla průměrná. Na začátku školního roku měla rozhovor s matkou o důležitosti hodnocení osmého ročníku pro přijetí na vysněné gymnázium. Adéla si rozhovor vzala k...

MAMINČIN MAZÁNEK

Tento příklad byl také považován pouze za legrácky a děti se divily, když jsme jejich chování označili za šikanu.Stále hodnotily jednoho ze spolužáků. Bylo jim k smíchu, že má od maminky každý den pěknou svačinu, že nosí v zimě po tělocviku ven čepici, že má legrační...

BEZPROBLÉMOVÁ TŘÍDA

Bezproblémová třída deváťáků byla dobrou partou s mladou třídní učitelkou, kterou měly děti rády. Do této třídy chodil kluk malého vzrůstu. Když se děti pošťuchovaly, vždycky byl u toho, nejlépe v centru dění. Třídní učitelku jsme upozorňovali, ať mu věnuje více...

OBĚŤ, KTERÁ VYPADÁ JAKO AGRESOR

Matěj nikdy nepatřil k dětem v centru dění. Měl diagnostikovánu poruchu pozornosti s hyperaktivitou, a tak z důvodu svého chování neměl příliš dobré vztahy ani s vyučujícími. K častému vyrušování, odmítání spolupráce a vtipkování na adresu všech ve třídě se v sedmé...

ŠIKANA – PAVEL

Odborníci pracují jak s obětí, tak s agresorem - v tomto případě s Pavlem. Jak už říkal Jan Amos Komenský, vyučování má být názorné. Na konkrétním, skutečném případu šikany uvidíte, jak složitou práci mají odborníci - tedy v případě, že se na šikanu přijde a najde se...