ŠIKANA NEBO ŠKÁDLENÍ – ADÉLA

Adéla je dívka z osmé třídy. Pocházející z úplné rodiny žijící průměrným životem. I její pozice ve třídě byla průměrná. Na začátku školního roku měla rozhovor s matkou o důležitosti hodnocení osmého ročníku pro přijetí na vysněné gymnázium.
Adéla si rozhovor vzala k srdci a začala se hned od začátku školního roku učit a její výsledky byly výrazně nejlepší z celé třídy. Této změny si všimla skupinka velmi oblíbených dívek a začaly se Adéle posmívat a nadávat do šprtů. Když měla službu v šatně, schválně tam zůstávaly co nejdéle, aby Adéla přišla do vyučování pozdě. Při obědě si odsedávaly se slovy: „Se šprtkou mi fakt nechutná.“. Lepily jí žvýkačky do penálu a často ji schovávaly sešity. Adéla si tyto útoky dlouho nechtěla přiznat a přehlížela je, po dvou měsících ale byla vyčerpaná a její prospěch se horšil. Nikomu se nechtěla svěřit, protože nemohla pochopit, proč jí holky najednou ubližují a styděla se před ostatními, že si to nechá líbit a nebrání se. Matce ale začalo být divné, že má dcera tak najednou zase špatný prospěch a velmi se na Adélu zlobila, každý den se Adéla musela učit několik hodin a večer ji matka zkoušela, zda látku dobře zvládá. Doma Adéla vždy uměla na výbornou, druhý den ale přinesla trojku nebo čtyřku. Matce to začalo být divné a snažila se z Adély dostat co se děje, jestli třeba nefetuje, nebo nemá kluky. Ta se pod silným nátlakem matky přiznala, že se jí parta dívek ve škole směje za dobrý prospěch.

Matka se s Adélou domluvila, že společně zajdou za třídní učitelkou a celou situaci jí popíší.
Třídní učitelka slíbila nápravu a pozvala do třídy pracovníka primárně prevence, který jí pomohl nastalou situaci řešit.