Nabídka MIŠ

Skryté ostny šikanování – výukový film pro třídu

Skryté ostny šikanování – výukový film pro třídu

Cíl: Diskuse se žáky o rozdílech mezi námi na základě sledování a práce s výukovým filmem. Vhodné pro třídní kolektivy 9 až 16 let věku. Rozsah: půldenní, 4 hod Forma: seminář, 8 - 25 účastníků Určeno: třídním učitelům, učitelům OSV, etiky, školním preventistům,......

Program Minimalizace šikany pro školy

Program Minimalizace šikany pro školy

Program Minimalizace šikany (MIŠ) pro školy je implementační, tzn. že jeho ambicí je nejen kvalitně vzdělat pedagogy, ale dosáhnout výrazných pozitivních změn v praxi školy. Program je složen ze tří základních částí a je nabízen jako ucelený systém; ve výjimečných...