Stáhněte si podcast Šikana, na kterém jsme expertně spolupracovali

Jsme pyšní na to, že jsme mohli s Českým rozhlasem připravit podcast Šikana – Příběhy, které nechcete zažít.

Podcast si stáhněte zde.

Série Šikana vznikala půl roku a reaguje na palčivý problém českých škol – šikanu a bezradnost, se kterou se mnohdy vyučující a ředitelky či ředitelé do řešení šikany pouštějí. I proto v letech 2004–2005 tým expertů kolem AISISu vyvinul program Minimalizace šikany. „To, co velké řadě škol chybí na prvním místě, je ucelená a koncepční práce se vztahy mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a vyučujícími, mezi personálem. Práce na demokratických principech, úcta k hodnotám, jako je respekt, dodržování pravidel. Tyto věci se jen málo vyučují na fakultách, a nejen tedy starší, ale ani mladší vyučující si s konfliktními situacemi často nevědí rady,“ upozorňuje ředitel AISIS, z. ú. Milan Kotík. Dochází tak ke zlehčování, zametání pod koberec nebo k nekompetentnímu řešení situací, z nichž si účastníci odnášejí následky do dalšího života.

„Školy, kde se cíleně pracuje se vztahy a kde učitelé a žáci jsou partnery, už dokážou šikanu minimalizovat, či ji odhalovat a řešit v samém počátku. Pomáhá konstruktivistický přístup k výuce, kde zodpovědnost za vzdělávání se rovnocenně dělí mezi učitele a žáky, formativní hodnocení… Důležité je věnovat velkou pozornost budování bezpečného klimatu. V podcastu jsme se snažili ukázat možné cesty k řešení šikany v jejích různých stadiích a také dát důraz na roli dospělých v pomoci dětem,“ popisuje odborná poradkyně podcastu, psycholožka a lektorka Minimalizace šikany Renata Vordová.

Než na dospělé se podcast Šikana zaměřuje víc na samotné děti ve školních kolektivech. Podcast chce prostřednictvím jednotlivých dílů ukázat dětem, jaké možnosti mají v případě, že jim někdo ubližuje (anebo je ubližováno někomu jinému). Komu se mohou svěřit, kam zavolat. Jak důležité je to udělat. A také co je, a co už není v mezilidské komunikaci přípustné. Dětských rolí v podcastu se ujali chlapci a děvčata z Dismanova dětského rozhlasového souboru. Vyučujícím a široké veřejnosti se podcast snaží nabídnout postup, jak by se měli k šikaně postavit dospělí – rodiče, školní psychologové či preventisté. Odhalit mýty, které se šikanou souvisejí, zároveň zdůraznit, že ne s každou situací si vyučující poradí a že někdy je lepší přizvat si odborníka. V rolích „dospěláků“ se objeví Andrea Gabrišová, Zdeněk Piškula, David Kraus, Lukáš Hejlík nebo Jana Stryková.

„Ukazuje se, že šikana je mimořádně závažný problém, který se nějakým způsobem dotýká naprosté většiny dětí. Je to téma, o kterém se v médiích mluví hodně, ale často ve velmi obecné a povrchní rovině. My jsme chtěli jít hlouběji. Ptát se na příčiny, na motivaci. Navíc vycházíme ze skutečných případů z českých škol a ty příběhy jsou opravdu silné. Věřím, že se nám tohle složité téma podařilo uchopit tak, aby bylo pro teenage posluchače dostatečně atraktivní a zároveň pomohlo třeba učitelům v práci s dětmi,“ říká kreativní producent Českého rozhlasu Lukáš Sapík.