O šikaně

Kyberšikana

Kyberšikana

Kyberšikana a šikana spolu často souvisí - jedna může přerůstat v druhou. Přesto zde existují rozdíly - kyberšikana má svá specifická rizika. Před kyberšikanou není úniku - před kyberšikanou tváří v tvář může oběť najít alespoň někde útočiště - doma na ni agresoři...

Znaky šikanování

Znaky šikanování

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování Nepřímé (varovné) znaky šikanování např: Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává...

Stádia šikanování

Stádia šikanování

První stádium: zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním,pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet...

Co je to šikana?

Co je to šikana?

Chceme-li se zabývat problematikou šikany, je nutné si na samém začátku říct, co to šikana vlastně je a jak se pozná. Nabízíme Vám proto na úvod několik definic. Za šikanování se považuje, když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že...